Головна

unnamed

«Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки» – це науково-практичний журнал з економічних наук, був заснований Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз у 2019 році.

Засновник видання: Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 24136-13976ПР від 31.07.2019 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 26 листопада 2020 року № 1471 (Додаток № 3)

1 (2)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

ISSN друкованої версії журналу: 2708-1834

ISSN електронної версії журналу: 2708-1842

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, OUCI.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Метою науково-практичного журналу «Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Ця мета визначає основні завдання:
- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;
- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;
- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;
- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.

Тематика журналу: у журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.