Редакційна колегія

Головний редактор:

Коваленко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Україна).

Члени редакційної колегії:

Бондарчук Марія Костянтинівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

Гонтарева Ірина Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Дробишева Олена Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства Інженерного інституту Запорізького національного університету.

Макаренко Андрій Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного інституту Запорізького національного університету.

Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Меджибовська Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету.

Меліхова Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізького національного університету.

Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького національного університету.

Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Храпкіна Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Elena Horska, Professor of International Marketing and Consumer Studies, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia).