Випуск 1 (02) / 2020

Випуск № 1 (02) 2020

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дробишева О.О., Соколова А.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТОРГІВЛЕЮ ДЕРЕВИНОЮ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бобко Н.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З.
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Коваленко О.В., Сотченко Ю.К., Дерев’янко А.А.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стоєв В.Л.
АВС-МЕТОД ЯК КОРИСНИЙ ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Стоєв В.Л., Коваленко Є.С.
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»: ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Коваленко О.В., Єременко Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
Шмиголь Н.М., Коваленко О.В., Антонюк А.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Коваленко О.В., Лихойванова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Метеленко Н.Г., Сіліна І.В., Яришко О.В.
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА