Випуск № 1 (03) / 2021

Випуск № 1 (03) 2021

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Меджибовська Н.С.
АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗА ПРЕДМЕТАМИ ЗАКУПІВЛІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Юрченко Н.І.
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Єкель Г.В.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ільченко Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В АГРОБІЗНЕСІ
Коробка С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Олійник Н.Ю.
ВПЛИВ СПРИЙНЯТТЯ ТА АТРИБУЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
Пирогов Д.Л., Гришко Н.Є., Яковенко Я.Ю.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
Полятикіна Л.І.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Пішенін І.К.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мареха І.С., Бондаренко С.І.
ЕТИЧНА КОНСТАНТА В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Краснікова О.М.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бойченко Е.Б., Данилюк Л.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ