Випуск № 1 (05) / 2022

Випуск № 1 (05) 2022

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гриценко Н.В.
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ З УРАХУВАННЯМ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Капінус Л.В., Скригун Н.П., Молін Н.О.
ВПЛИВ НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЦІНОВИХ ПРИЙОМІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
Ткач О.В.
УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гринь В.П., Гальченко Л.М.
СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Поздняков Ю.В., Братішко І.Г.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МЕТОДИК ВСТАНОВЛЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, ЗДІЙСНЮВАНИХ МЕТОДАМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ
Полятикіна Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ НАДІЛАМИ