Випуск № 2 (04) / 2021

Випуск № 2 (04) 2021

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Луценко О.І.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄС У ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Шедякова Т.Є., Шаповал В.І., Шинкаренко О.С.
ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гапєєва О.М., Скакун В.В.
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Гапєєва О.М., Швець А.М.
РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зубков Р.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
Капраль О.Р.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА КІНЦЕВИЙ ВИБІР СПОЖИВАЧА
Кравченко М.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Клименко Д.О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Безхлібна А.П.
ВИБІР КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мантур-Чубата О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ COVID-19

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Болдова А.А., Пухальська Н.О.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ