Випуск № 2 (06) / 2022

Випуск № 2(06) 2022

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМIКА ТА УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Плисенко Г.П.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ЕКОНОМIКА ТА УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВАМИ
Андренко І.Б., Краснокутська Ю.В., Карюк А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Колубай Я.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Лінтур І.В., Петричко М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І.
ЗВІТНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ГАЛУЗІ

ГРОШI, ФIНАНСИ I КРЕДИТ

Doaa Noman Mohammed Alhusseini, Raghad Faez Hamdoon
FINANCIAL SUSTAINABILITY AND ITS IMPACT ON THE ADDED MARKET VALUE – AN ANALYTICAL STUDY OF A SAMPLE OF JORDANIAN INDUSTRIAL COMPANIES

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лазаренко Д.О., Лук’янов А.І.
ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ