Випуск № 2 (06) / 2022

Випуск № 2(06) 2022

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМIКА ТА УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Плисенко Г.П.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ЕКОНОМIКА ТА УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВАМИ
Андренко І.Б., Краснокутська Ю.В., Карюк А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Колубай Я.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Лінтур І.В., Петричко М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І.
ЗВІТНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ГАЛУЗІ